Starten, integration i praktiken

Kom precis hem efter det första mötet med arbetsgruppen för lokalt flyktingmottagande. Eller integration i praktiken är kanske snarare vad det handlar om. Vår primära målgrupp är nämligen de som fått uppehållstillstånd. Men med tanke på dagens läge är vi också öppna för asylsökande.

Detta är alltså en fritt sammansatt grupp av människor som alla vill bidra för att vi ska klara av denna folkvandring som pågår. Några personer, med vår duktiga sammankallande Carin i täten, hade innan satt samman en riktigt bra organisationsstruktur och plan som vi nu börjar arbeta efter.

Tanken är att vi genom olika arbetsgrupper kanaliserar människors vilja att göra en insats, deras kontakter och kompetens till att integrera människor i praktiken. Det är annars så lätt att peka på någon annan. “Migrationsverket får göra det. Kommunen får göra det. Det är statens ansvar.”

Vi tar helt enkelt tag i detta själva. Fast med kommun och migrationsverk som starka samarbetspartners förstås. Vi vill ta tillvara det faktum att vi lever i en småortsmiljö i storstadsregionen Stockholm med många medvetna, kompetens- och resursstarka medmänniskor. Denna situation kan bara klaras av med frivilliga människor öppnar upp sin vardag. Har du andra erfarenheter av lokalt arbete? Vad är bra respektive dåligt? Lyckade exempel?

Vår idé är att det är ett långsiktigt åtagande. Folkvandringen kommer att fortsätta och varje liten del av detta land behöver göra sitt för att lyckas integrera de människor som kommer till oss. Vårt arbete för migration utgår från insikten att migration är framtidens huvudfråga och att det är ett privilegium att vara ett land dit människor vill komma. Vi kom överens om tre grundprinciper:

1) Medmänsklighet

2) Flyktingarna är en tillgång

3) Civilsamhällets kompetens och resurser aktiveras

Vi har bland annat bostadsgrupp för raggande av bostäder, jourgrupp med psykologer och andra, företagargrupp för praktikplatser mm.

Min roll blir att agera sammankallande för kommunikationsgruppen. Vi har till uppgift att fokusera på medborgardialog och kommunikationsinsatser för de olika arbetsgruppernas behov. Vårt första möte blir redan imorgon. Här finns nämligen ingen tid att spilla, vår verksamhet behöver bli up and running asap.

Det kommer nära 2000 personer per dag till Sverige. Det finns inget som tyder på att det kommer minska.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *